Woensdag 17 augustus – de Koperteuten rit

Let op: afwijkende datum Clubavond / Algemene Leden Vergadering op MAANDAG 12 september 2022